Bột nano Xeri Oxit CeO2 Nhật Bản

Mô tả

Đặc tính cơ bản

  • Tên hóa học: Xeri Oxit
  • Công thức hóa học: CeO2
  • Mô tả: bột màu vàng
  • Điểm nóng chảy 2397& #8451;
  • Mật độ 7.13g/ml, 25& #8451;
  • Hòa tan Không hòa tan trong nước và kiềm, ít tan trong axit
  • Hình thức bột màu vàng
  • Xuất sứ: Nhật Bản

Ứng dụng thực tế

– Là loại đất hiếm đánh bóng bột, bột đánh bóng kính, kính màu sắc, đất hiếm làm rõ đại lý, chất xúc tác

– Lưu trữ vật liệu hydro, vật liệu nhiệt điện, oxit vonfram điện cực, gốm tụ, gốm áp điện, tế bào nhiên liệu vật liệu, xăng chất xúc tác, bột huỳnh quang và các lĩnh vực khác.

Xeri Oxit CeO2
Xeri Oxit CeO2

Xeri Oxit CeO2