H3PO3 - Acid Phosphorous- Acid Phosphorous

Mô tả

Công thức: H3PO3

Hàm lượng đạt: H3PO3 98,5%.

Quy cách: 25kg/bao

Xuất xứ: Trung quốc/Hàn Quốc

Ngoại Quan: H3PO3 – dạng bột.

Tiêu chuẩn kỹ thuật: Theo tiêu chuẩn an toàn sản phẩm (MSDS) của nhà sản xuất