Na5P3O10 - Natri triphosphat

Mô tả

Na5P3O10 – Natri triphosphat hay natri tripolyphosphat là một muối của natri với axit phosphoric.

Nó được sử dụng trong nhiều ứng dụng, chẳng hạn làm chất bảo quản thực phẩm cho các loại hải sản, thịt gia súc và gia cầm. Bao 25kg/TQ