NaF- NatriFlorua

Tên khác: sodium fluoride, Florocid

Số CAS: 7681-49-4

Ngoại quan: bột và tinh thể màu trắng

Xuất xứ: Việt Nam

Đóng gói: 25kg/bao
NaF là một florua quan trọng, được sử dụng như thuốc trừ sâu và diệt khuẩn trong nông nghiệp.
Sodium fluoride sử dụng trong xử lý nước, gốm sắc tố
Natri florua sử dụng như uf2 chất hấp phụ trong neclear ngành công nghiệp.
Được sử dụng làm nguyên liệu để làm hóa chất fluoride, trong ngành công nghiệp men, ngành y tế, giấy, làm cho ngành công nghiệp, vật liệu xây dựng.

Mô tả

Công thức: NaF

Tên khác: sodium fluoride, Florocid

Số CAS: 7681-49-4

Ngoại quan: bột và tinh thể màu trắng

Xuất xứ: Việt Nam

Đóng gói: 25kg/bao
NaF là một florua quan trọng, được sử dụng như thuốc trừ sâu và diệt khuẩn trong nông nghiệp.
Sodium fluoride sử dụng trong xử lý nước, gốm sắc tố
Natri florua sử dụng như uf2 chất hấp phụ trong neclear ngành công nghiệp.
Được sử dụng làm nguyên liệu để làm hóa chất fluoride, trong ngành công nghiệp men, ngành y tế, giấy, làm cho ngành công nghiệp, vật liệu xây dựng.